1. <p id="kz3pj"><span id="kz3pj"></span></p>

   1. <em id="kz3pj"></em>

     <mark id="kz3pj"></mark>
    1. <rt id="kz3pj"><rp id="kz3pj"><optgroup id="kz3pj"></optgroup></rp></rt>
    2. http://www.52zjd.com/936571/307731.html
    3. http://www.52zjd.com/637887/293136.html
    4. http://www.52zjd.com/852462/82720.html
    5. http://www.52zjd.com/690155/570170.html
    6. http://www.52zjd.com/780361/185406.html
    7. http://www.52zjd.com/36393/798651.html
    8. http://www.52zjd.com/378550/995769.html
    9. http://www.52zjd.com/20998/792596.html
    10. http://www.52zjd.com/906108/359133.html
    11. http://www.52zjd.com/724315/875281.html
    12. http://www.52zjd.com/937547/933727.html
    13. http://www.52zjd.com/823782/169952.html
    14. http://www.52zjd.com/32095/704508.html
    15. http://www.52zjd.com/748572/958374.html
    16. http://www.52zjd.com/846864/803840.html
    17. http://www.52zjd.com/342922/115783.html
    18. http://www.52zjd.com/236448/203618.html
    19. http://www.52zjd.com/612804/812471.html
    20. http://www.52zjd.com/778553/939976.html
    21. http://www.52zjd.com/964545/300153.html
    22. http://www.52zjd.com/692631/271521.html
    23. http://www.52zjd.com/497252/638869.html
    24. http://www.52zjd.com/894455/279878.html
    25. http://www.52zjd.com/477610/618839.html
    26. http://www.52zjd.com/811887/632669.html
    27. http://www.52zjd.com/947354/362330.html
    28. http://www.52zjd.com/48273/6139.html
    29. http://www.52zjd.com/12493/295332.html
    30. http://www.52zjd.com/598800/197418.html
    31. http://www.52zjd.com/230189/759612.html
    32. http://www.52zjd.com/422643/39867.html
    33. http://www.52zjd.com/468690/86297.html
    34. http://www.52zjd.com/828613/785444.html
    35. http://www.52zjd.com/494666/237905.html
    36. http://www.52zjd.com/800420/806649.html
    37. http://www.52zjd.com/675624/11222.html
    38. http://www.52zjd.com/304854/96938.html
    39. http://www.52zjd.com/556321/135724.html
    40. http://www.52zjd.com/621386/772566.html
    41. http://www.52zjd.com/54420/457688.html
    42. http://www.52zjd.com/130943/573794.html
    43. http://www.52zjd.com/107377/375159.html
    44. http://www.52zjd.com/850237/31873.html
    45. http://www.52zjd.com/840188/9819.html
    46. http://www.52zjd.com/712730/87367.html
    47. http://www.52zjd.com/756938/364828.html
    48. http://www.52zjd.com/363351/359153.html
    49. http://www.52zjd.com/65138/210451.html
    50. http://www.52zjd.com/123936/701932.html
    51. http://www.52zjd.com/883163/102159.html
    52. http://www.52zjd.com/386578/343390.html
    53. http://www.52zjd.com/610858/826803.html
    54. http://www.52zjd.com/569216/873288.html
    55. http://www.52zjd.com/933658/298499.html
    56. http://www.52zjd.com/884300/492276.html
    57. http://www.52zjd.com/162422/97210.html
    58. http://www.52zjd.com/99107/348957.html
    59. http://www.52zjd.com/318132/945719.html
    60. http://www.52zjd.com/216224/3865.html
    61. http://www.52zjd.com/533259/441856.html
    62. http://www.52zjd.com/480119/311726.html
    63. http://www.52zjd.com/19977/403585.html
    64. http://www.52zjd.com/975585/399242.html
    65. http://www.52zjd.com/155909/102517.html
    66. http://www.52zjd.com/200527/545523.html
    67. http://www.52zjd.com/447668/676276.html
    68. http://www.52zjd.com/947344/322921.html
    69. http://www.52zjd.com/535941/880549.html
    70. http://www.52zjd.com/66423/33448.html
    71. http://www.52zjd.com/401186/552599.html
    72. http://www.52zjd.com/386384/517797.html
    73. http://www.52zjd.com/429825/21265.html
    74. http://www.52zjd.com/802751/943214.html
    75. http://www.52zjd.com/628199/828244.html
    76. http://www.52zjd.com/991815/570170.html
    77. http://www.52zjd.com/626673/50892.html
    78. http://www.52zjd.com/38414/24255.html
    79. http://www.52zjd.com/226563/561230.html
    80. http://www.52zjd.com/18144/400457.html
    81. http://www.52zjd.com/748135/84121.html
    82. http://www.52zjd.com/575544/174589.html
    83. http://www.52zjd.com/539179/322553.html
    84. http://www.52zjd.com/57279/635886.html
    85. http://www.52zjd.com/324778/602386.html
    86. http://www.52zjd.com/987811/382613.html
    87. http://www.52zjd.com/137707/909509.html
    88. http://www.52zjd.com/381816/203996.html
    89. http://www.52zjd.com/500643/45757.html
    90. http://www.52zjd.com/802626/818651.html
    91. http://www.52zjd.com/736957/906322.html
    92. http://www.52zjd.com/961900/287150.html
    93. http://www.52zjd.com/369551/753731.html
    94. http://www.52zjd.com/68239/84284.html
    95. http://www.52zjd.com/84649/251239.html
    96. http://www.52zjd.com/49061/10251.html
    97. http://www.52zjd.com/356752/507534.html
    98. http://www.52zjd.com/8171/179962.html
    99. http://www.52zjd.com/485309/665751.html
    100. http://www.52zjd.com/166969/540353.html
    101. http://www.52zjd.com/234426/62844.html
    102. http://www.52zjd.com/322281/289559.html
    103. http://www.52zjd.com/973554/940356.html
    104. http://www.52zjd.com/41825/81355.html
    105. http://www.52zjd.com/232/155425.html
    106. http://www.52zjd.com/207603/223250.html
    107. http://www.52zjd.com/139186/184967.html
    108. http://www.52zjd.com/342902/910510.html
    109. http://www.52zjd.com/272842/472634.html
    110. http://www.52zjd.com/756580/782576.html
    111. http://www.52zjd.com/396792/557972.html
    112. http://www.52zjd.com/930705/92303.html
    113. http://www.52zjd.com/367191/383604.html
    114. http://www.52zjd.com/609811/954807.html
    115. http://www.52zjd.com/472237/61903.html
    116. http://www.52zjd.com/626197/816406.html
    117. http://www.52zjd.com/217419/437599.html
    118. http://www.52zjd.com/894271/279500.html
    119. http://www.52zjd.com/261443/24866.html
    120. http://www.52zjd.com/425627/237642.html
    121. http://www.52zjd.com/870809/31505.html
    122. http://www.52zjd.com/140362/728949.html
    123. http://www.52zjd.com/303331/901317.html
    124. http://www.52zjd.com/50824/66859.html
    125. http://www.52zjd.com/90256/54479.html
    126. http://www.52zjd.com/454587/401254.html
    127. http://www.52zjd.com/258236/60833.html
    128. http://www.52zjd.com/178311/930589.html
    129. http://www.52zjd.com/534522/93120.html
    130. http://www.52zjd.com/696287/91312.html
    131. http://www.52zjd.com/779166/532753.html
    132. http://www.52zjd.com/10784/394188.html
    133. http://www.52zjd.com/328471/285943.html
    134. http://www.52zjd.com/8203/757426.html
    135. http://www.52zjd.com/33287/95500.html
    136. http://www.52zjd.com/66695/683671.html
    137. http://www.52zjd.com/295730/679279.html
    138. http://www.52zjd.com/912581/967935.html
    139. http://www.52zjd.com/840217/777193.html
    140. http://www.52zjd.com/51999/241791.html
    141. http://www.52zjd.com/386568/576807.html
    142. http://www.52zjd.com/596972/980580.html
    143. http://www.52zjd.com/814211/413197.html
    144. http://www.52zjd.com/63847/457698.html
    145. http://www.52zjd.com/747114/490343.html
    146. http://www.52zjd.com/995556/942979.html
    147. http://www.52zjd.com/61247/850887.html
    148. http://www.52zjd.com/975148/544765.html
    149. http://www.52zjd.com/300696/83741.html
    150. http://www.52zjd.com/683254/689900.html
    151. http://www.52zjd.com/784220/499661.html
    152. http://www.52zjd.com/28439/96511.html
    153. http://www.52zjd.com/4452/43848.html
    154. http://www.52zjd.com/156551/375159.html
    155. http://www.52zjd.com/159400/155764.html
    156. http://www.52zjd.com/735937/692545.html
    157. http://www.52zjd.com/408406/792770.html
    158. http://www.52zjd.com/421245/631425.html
    159. http://www.52zjd.com/930938/509109.html
    160. http://www.52zjd.com/148931/318549.html
    161. http://www.52zjd.com/141517/157756.html
    162. http://www.52zjd.com/891491/325924.html
    163. http://www.52zjd.com/47748/851839.html
    164. http://www.52zjd.com/865475/230510.html
    165. http://www.52zjd.com/713294/233454.html
    166. http://www.52zjd.com/404780/982398.html
    167. http://www.52zjd.com/833210/780380.html
    168. http://www.52zjd.com/757949/898314.html
    169. http://www.52zjd.com/701834/474636.html
    170. http://www.52zjd.com/371563/203365.html
    171. http://www.52zjd.com/364924/311542.html
    172. http://www.52zjd.com/402837/224678.html
    173. http://www.52zjd.com/36984/972388.html
    174. http://www.52zjd.com/570762/392807.html
    175. http://www.52zjd.com/659802/189226.html
    176. http://www.52zjd.com/156105/307722.html
    177. http://www.52zjd.com/292484/5582.html
    178. http://www.52zjd.com/680823/65286.html
    179. http://www.52zjd.com/438397/1744.html
    180. http://www.52zjd.com/51660/83274.html
    181. http://www.52zjd.com/672437/81345.html
    182. http://www.52zjd.com/197961/601802.html
    183. http://www.52zjd.com/974545/737997.html
    184. http://www.52zjd.com/167359/551404.html
    185. http://www.52zjd.com/565951/144191.html
    186. http://www.52zjd.com/760380/940540.html
    187. http://www.52zjd.com/467853/861898.html
    188. http://www.52zjd.com/361136/338937.html
    189. http://www.52zjd.com/410602/735966.html
    190. http://www.52zjd.com/701262/270869.html
    191. http://www.52zjd.com/555737/561151.html
    192. http://www.52zjd.com/874339/715568.html
    193. http://www.52zjd.com/708134/326731.html
    194. http://www.52zjd.com/27781/838195.html
    195. http://www.52zjd.com/773587/98406.html
    196. http://www.52zjd.com/405975/342747.html
    197. http://www.52zjd.com/771381/767620.html
    198. http://www.52zjd.com/468282/30084.html
    199. http://www.52zjd.com/855804/618451.html
    200. http://www.52zjd.com/61046/839265.html
    201. http://www.52zjd.com/189808/1397.html
    202. 欢迎您 更新时间:2018-09-22
     • 福彩开奖
     • 体彩开奖
     • 足彩开奖

     福彩3D 2018268期 星期二 10-02

     • 7
     • 2
     • 8

     双色球 2018115期 星期二 10-02

     • 01
     • 13
     • 19
     • 24
     • 26
     • 29
     • 11
     奖池滚存:1121020227 走势 详情

     七乐彩 2018115期 星期一 10-01

     • 04
     • 07
     • 13
     • 17
     • 18
     • 20
     • 23
     • 15
     更多开奖

     排列5 2018268期 星期二 10-02

     • 1
     • 8
     • 7
     • 7
     • 1

     七星彩 2018115期 星期二 10-02

     • 0
     • 0
     • 5
     • 8
     • 7
     • 2
     • 6
     奖池滚存:40554213 走势 详情

     超级大乐透 2018115期 星期一 10-01

     • 02
     • 06
     • 13
     • 18
     • 25
     • 01
     • 02
     奖池滚存:6535370887 走势 详情
     更多开奖

     足球竞技

     彩票资讯

     更多

     足球赛事

     查看更多

     场次 赛事 开赛时间 比赛 亚赔指数 欧赔指数
     周二023 欧冠杯 10-03 03:00 拜仁慕尼黑 VS 阿贾克斯
     周二022 欧冠杯 10-03 03:00 雅典AEK VS 本菲卡
     周二027 欧冠杯 10-03 03:00 里昂 VS 顿涅茨克矿工
     周二025 欧冠杯 10-03 03:00 莫斯科中央陆军 VS 皇家马德里
     周二024 欧冠杯 10-03 03:00 罗马 VS 比尔森
     周二026 欧冠杯 10-03 03:00 曼彻斯特联 VS 巴伦西亚
     周二030 解放者杯 10-03 06:30 河床 VS 独立队
     周三015 阿根廷杯 10-03 08:10 拉普拉塔大学生 VS 圣洛伦索
     周二032 解放者杯 10-03 08:45 格雷米奥 VS 图库曼竞技
     周三001 亚冠杯 10-03 18:00 鹿岛鹿角 VS 水原三星

     联赛积分榜

     • 中超
     • 英超
     • 意甲
     • 西甲
     • 德甲
     • 法甲
     排名 球队 积分
     1 上海上港集团 17 4 3 55
     2 广州恒大淘宝 16 3 5 51
     3 北京中赫国安 13 6 5 45
     4 山东鲁能泰山 13 6 5 45
     5 江苏苏宁易购 10 8 6 38
     6 河北华夏幸福 8 8 8 32
     7 北京人和 7 9 8 30
     8 上海绿地申花 8 6 10 30
     9 广州富力 8 5 11 29
     10 长春亚泰 8 5 11 29
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 曼彻斯特城 6 1 0 19
     2 利物浦 6 1 0 19
     3 切尔西 5 2 0 17
     4 托特纳姆热刺 5 0 2 15
     5 阿森纳 5 0 2 15
     6 沃特福德 4 1 2 13
     7 伯恩茅斯 4 1 2 13
     8 莱斯特城 4 0 3 12
     9 狼队 3 3 1 12
     10 曼彻斯特联 3 1 3 10
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 尤文图斯 7 0 0 21
     2 那不勒斯 5 0 2 15
     3 佛罗伦萨 4 1 2 13
     4 国际米兰 4 1 2 13
     5 森索罗 4 1 2 13
     6 拉齐奥 4 0 3 12
     7 热那亚 4 0 2 12
     8 桑普多利亚 3 2 2 11
     9 罗马 3 2 2 11
     10 帕尔马1913 3 1 3 10
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 巴塞罗那 4 2 1 14
     2 皇家马德里 4 2 1 14
     3 塞维利亚 4 1 2 13
     4 马德里竞技 3 3 1 12
     5 皇家贝蒂斯 3 3 1 12
     6 阿拉维斯 3 2 2 11
     7 西班牙人 3 2 2 11
     8 塞尔塔 2 4 1 10
     9 赫塔菲 2 3 2 9
     10 瓦拉多利德 2 3 2 9
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 多特蒙德 4 2 0 14
     2 拜仁慕尼黑 4 1 1 13
     3 柏林赫塔 4 1 1 13
     4 门兴格拉德巴赫 3 2 1 11
     5 云达不莱梅 3 2 1 11
     6 莱比锡红牛 3 2 1 11
     7 沃尔夫斯堡 2 3 1 9
     8 奥格斯堡 2 2 2 8
     9 美因茨 2 2 2 8
     10 纽伦堡 2 2 2 8
     查看更多
     排名 球队 积分
     1 巴黎圣日耳曼 8 0 0 24
     2 里尔 5 1 2 16
     3 蒙彼利埃 4 3 1 15
     4 圣埃蒂安 4 3 1 15
     5 里昂 4 2 2 14
     6 马赛 4 1 3 13
     7 图卢兹 3 3 2 12
     8 斯特拉斯堡 3 2 3 11
     9 波尔多 3 2 3 11
     10 卡昂 2 4 2 10
     查看更多

     栏目介绍


      爱波网,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
      提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
      超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
      超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
      彩票有风险,购注需谨慎。爱波网愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。

     彩票256 天利彩票 好彩投28 500VIP彩票 时时彩解析大师 新宝娱乐 新贝彩票 趣彩网 南方双彩网